Дім Світла – християнський реабілітаційний центр

  Дім Світла – християнський реабілітаційний центр, втілює програму реабілітації для залежних людей, на основі принципі біб­лійного вчення.

  Реабілітація – це процес звільнення, зміни і формування людини, як нової особистості. Ціллю реабілітації на християнській основі являється звільнити людини не тільки від симптомів фізичної залежності, але й від внутрішнього стану залежності, і далі привести людину до здатності і можливості жити без залежності і бути повноцінним членом суспільства. Так головною ціллю реабілітації на християнській основі є не тільки звільнення від залежності, але перет­ворення людини в нову особистість.

  Методика реабілітації – це поступовий процес ознайомлення і настановлення людини в істинах Божого Слова. (Біблія, Євангелія від Івана 8:32 «… і пізнаєте істину, а істина вас вільними зробить»). Так поступово крок за кроком під дією і впливом Божих істин в людині відбувається процес змін і перетворення, те, що Біблія називає освя­ченням (грецькою це слово метаморфозис), те, що ми сьогодні нази­ваємо метаморфозою – це коли в результаті процесу перемін з чогось одного виходить щось зовсім інше. Наприклад: з гусениці – метелик; з наркомана чи алкоголіка – нова, звільнена повноцінна особистість; із закоренілого злочинця – повноцінний член суспільства, який поважає і шанує закон країни в якій він живе; із чоловіка, який б’є дружину і не піклується про дітей – люблячий чоловік і турботливий батько; з лю­дини депресивної, яка розчарувалася і втратила всяку надію на краще майбутнє – людина з надією і впевненістю, що все можна виправити і змінити; з людини, яка ненавиділа всіх і все – людина, котра зовсім по іншому починає дивитися на людей і світ, що її оточує.

  Для втілення процесу реабілітації в центрі використовується прог­рама «Пізнай істину», в її основі лежать біблійні принципи.

  Програма викладається у вигляді послідовних уроків, не попу­ля­ризує і не лобіює інтереси будь-яких окремої конфесій чи деномінації, але засновується тільки на базових доктринах всього християнського вчення.

  Так, як реабілітація – це послідовний і поступовий процес, який передбачає переміни на духовному і психологічному рівнях, то ізоляція, чи відділення від зовнішніх соціальних подразників, таких як родичі, друзі, також як і негативне оточення – значно підвищує ефективність програми.

  Тому програма реабілітації, в умовах «ізольованої спільноти» на деякий час є більш оптимальною і ефективною.

  Курс первинної реабілітації розрахований на 6 місяців.

  Умови вступу в програму реабілітації:

  1. Головною обов’язковою умовою для вступу в програму являється щире особисте бажання людини звільнитися від залежності (що само собою означає визнання її присутності), а також бажання і готовність змінитися самому і змінити своє життя.

  2. Ознайомлення і погодження з правилами і методами проходження програми реабілітації.

  3. Наявність необхідних довідок і документів:

  - медична довідка про відсутність захворювання на туберкульоз;

  - медична довідка про відсутність шкірно-венеричних захворювань;

  - довідка про те, що людина не знаходиться в розшуку, чи під слідством;

  - паспорт чи копія (при наявності).

  Більш детальна інформація про вступ в програму реабілітації і про саму програму за телефоном: +38 (097) 3788650